Back to Top

Đồng Thanh cái

Mã sản phẩm:

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

dong thanh cai, dong thanh, đồng thanh cái, đồng thanh cái malaysia, bảng giá đồng thanh cái.

 

Bảng giá đồng thanh tính theo Kg như sau: 180.000đ => 200.000 đ cho 1 KG.

Để biết rõ chi tiết xin liên hệ: 

Hotline: 0973 785 981 – Mr Thành

Email: thanhthienlocphat@gmail.com

Dưới đây là bảng giá chi tiết tính theo KG:

STT   Tên hàng  Giá bán (VNĐ)   Đơn vị   Đặt hàng 
1 4 x 20 x 3000 388.800 Thanh
2 4 x 20 x 4000 518.400 Thanh
3 4 x 25 x 3000 484.200 Thanh
4 4 x 25 x 4000 646.200 Thanh
5 4 x 30 x 3000 583.200 Thanh
6 4 x 30 x 4000 777.600 Thanh
7 4 x 40 x 3000 777.600 Thanh
8 4 x 40 x 4000 1.036.800 Thanh
9 4 x 50 x 3000 972.000 Thanh
10 4 x 50 x 4000 1.296.000 Thanh
11 5 x 15 x 3000 367.200 Thanh
12 5 x 15 x 4000 489.600 Thanh
13 5 x 20 x 3000 486.000 Thanh
14 5 x 20 x 4000 648.000 Thanh
15 5 x 25 x 3000 604.800 Thanh
16 5 x 25 x 4000 806.400 Thanh
17 5 x 30 x 3000 729.000 Thanh
18 5 x 30 x 4000 972.000 Thanh
19 5 x 40 x 4000 1.296.000 Thanh
20 5 x 50 x 3000 1.209.600 Thanh
21 5 x 50 x 4000 1.612.800 Thanh
22 5 x 60 x 3000 1.458.000 Thanh
23 5 x 60 x 4000 1.944.000 Thanh
24 5 x 80 x 3000 1.929.600 Thanh
25 5 x 80 x 4000 2.572.200 Thanh
26 5 x 100 x 3000 2.413.800 Thanh
27 5 x 100 x 4000 3.218.400 Thanh
28 6 x 20 x 3000 583.200 Thanh
29 6 x 20 x 4000 777.600 Thanh
30 6 x 25 x 3000 723.600 Thanh
31 6 x 25 x 4000 964.800 Thanh
32 6 x 30 x 3000 885.600 Thanh
33 6 x 30 x 4000 1.180.800 Thanh
34 6 x 40 x 4000 1.573.200 Thanh
35 6 x 50 x 3000 1.458.000 Thanh
36 6 x 50 x 4000 1.944.000 Thanh
37 6 x 60 x 3000 1.738.800 Thanh
38 6 x 60 x 4000 2.318.400 Thanh
39 6 x 80 x 3000 2.322.000 Thanh
40 6 x 80 x 4000 3.096.000 Thanh
41 6 x 100 x 3000 2.953.800 Thanh
42 6 x 100 x 4000 3.936.600 Thanh
43 6 x 200 x 4000 7.875.000 Thanh
44 8 x 20 x 3000 781.200 Thanh
45 8 x 20 x 4000 1.040.400 Thanh
46 8 x 25 x 3000 975.600 Thanh
47 8 x 25 x 4000 1.301.400 Thanh
48 8 x 30 x 3000 1.161.000 Thanh
49 8 x 30 x 4000 1.548.000 Thanh
50 8 x 40 x 3000 1.549.800 Thanh
51 8 x 40 x 4000 2.066.400 Thanh
52 8 x 50 x 3000 1.931.400 Thanh
53 8 x 50 x 4000 2.575.800 Thanh
54 8 x 60 x 3000 2.316.600 Thanh
55 8 x 60 x 4000 3.088.800 Thanh
56 8 x 80 x 3000 3.105.000 Thanh
57 8 x 80 x 4000 4.140.000 Thanh
58 8 x 100 x 3000 3.895.200 Thanh
59 8 x 100 x 4000 5.193.000 Thanh
60 10 x 20 x 3000 975.600 Thanh
61 10 x 20 x 4000 1.301.400 Thanh
62 10 x 25 x 4000 1.609.200 Thanh
63 10 x 30 x 3000 1.450.800 Thanh
64 10 x 30 x 4000 1.935.000 Thanh
65 10 x 40 x 3000 1.929.600 Thanh
66 10 x 40 x 4000 2.572.200 Thanh
67 10 x 50 x 3000 2.413.800 Thanh
68 10 x 50 x 4000 3.218.400 Thanh
69 10 x 60 x 3000 2.934.000 Thanh
70 10 x 60 x 4000 3.911.400 Thanh
71 10 x 80 x 3000 3.895.200 Thanh
72 10 x 80 x 4000 5.193.000 Thanh
73 10 x 100 x 3000 4.874.400 Thanh
74 10 x 100 x 4000 6.498.000 Thanh
75 10 x 120 x 3000 5.794.200 Thanh
76 10 x 120 x 4000 7.725.600 Thanh
77 10 x 150 x 3000 7.344.000 Thanh
78 10 x 150 x 4000 9.792.000 Thanh
79 12 x 100 x 3000 5.794.200 Thanh
80 12 x 100 x 4000 7.725.600 Thanh
81 15 x 100 x 3000 7.344.000 Thanh
82 15 x 100 x 4000 9.792.000 Thanh